Logopédiai foglalkozás

 

Pszichodráma

Foglalkozás vezető: Magyar Krisztina logopédus

Beszédindítás

2,5-3 éves kortól vehető igénybe ez a terápia, mely a beszédkedv növelését és a beszéd beindulását helyezi középpontba. Mindezt játékos feladatokon keresztül valósítjuk meg (állathangok utánzása, hangok differenciálása, mondókázás stb.), figyelembe véve az életkori és az egyéni szükségleteket. A terápia optimális esetben egyéni formában történik, heti két alkalommal.

Artikulációs terápia

Az artikulációs terápia 4-5 éves kortól ajánlott, általában heti két alkalommal. A terápia célja a hangcserék, hangkihagyások és a torzítások javítása. A terápia folyamán megerősítjük a beszédhez szükséges izomzatot, illetve tudatosítjuk az egyes hangok helyes képzését. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk az auditív differenciálásra és az iskolához szükséges kompetenciák alapszintű fejlesztésére.

Komplex nyelvi fejlesztés

A komplex nyelvi fejlesztés 4 éves kortól vehető igénybe. Célja, hogy fejlessze azokat a nyelvi területeket, amikben a gyermeknél elmaradás tapasztalható. Átfogó, több területet érintő foglalkozás, mint például az artikuláció javítása, szókincs gyarapítása, auditív-vizuális emlékezet fejlesztése, grafomotoros fejlesztés, helyes nyelvtani szerkezetek elsajátítása.

Beszédészlelés és beszédértés fejlesztése

A beszédészlelés és a beszédértés fejlesztése 4-5 éves kortól ajánlott. Ebben a terápiatípusban olyan modulok alapján történik a fejlesztés, mely a beszédészlelés és a beszédértés fejlődését segíti elő.

Nyelvlökéses nyelés terápiája

A nyelvlökéses nyelés terápiája 7-8 éves kortól ajánlott. A foglalkozások során a gyermekek elsajátítják a helyes nyelés mechanizmusát, illetve az érintett hangok helyes képzését.


Komplex nyelvi fejlesztés felmérés díja: 4,000 Ft
A többi fejlesztés felmérésének díja: 3,000 Ft
Egyéni foglalkozás díja: 5,500 Ft/alkalom
Csoportos foglalkozás díja: 3,500 Ft/alkalom


 
Kedveld Te is!